BBAT, Basic Body Awareness Therapy
Din krop, som et anker, med fornemmelse af balance, frihed og nærvær.

BBAT, Basic Body Awareness Therapy.

Jeg opretter løbende hold i Stege og Præstø. Opstarter nyt hold så snart der er 5 interesserede. Så kontakt mig hvis du er en af de interesserede.

BBAT er en overbygning på fysioterapeut faget. En kropsterapeutisk tilgang der integrerer Tai Chi, Zen meditation og vestlige bevægelses og terapiformer. Gennem en vekslen mellem bevægelse og pause påvirkes kontakten til kroppen, dens ressourcer og balance i nervesystemet. 

BBAT kan også bruges til et frirum til at bevægelse i trygge rammer, uden at skulle præstere, med fokus på nærvær.

Mange af vores oplevelser lejrer sig i kroppen i form af mønstre med spændinger og blokeringer i den frie bevægelse. At ændre en spændingstilstand kræver at vi ændrer på den måde vi oplever kroppen og kommunikerer med den. Derfor er vejledningen oplevelsesbasseret.

Læs mere om det menneskesyn der ligger bag BBAT

Læs mere om øvelses opbygning

Læs mere om oplevelses vejledning

Erfaringerne siger at jævnlig brug af BBAT giver bedre nattesøvn, smertereduktion, øget fysisk udfoldelse i dagligdagen, bedre balance, øgede sociale kompetencer og dermed lettere ved at bearbejde ensomhed, nedsættelse af PTSD symptomer, bedre koncentration efter ulykke, en mere fir vejrtrækning hos klienter med COLD, m.m.

BBAT har også været anvendt til personale hold for at øge samarbejdet, nedsætte sygefravær og øge nærvær i opgaveløsningen.

Træningen kan med fordel tilrettelægges som holdtræning på små hold. For nogen kan det dog have en fordel at træne individuelt i starten, alt efter hvilke ressourcer der er til rådighed.

Film om BBAT

Andre har fået hjælp til:

 • Kroniske smerter efter wip-lasch.
 • Fibromyalgi, nedsat smerter og bedre økonomisering af ressourcerne.
 • Kroniske smerter.
 • COLD
 • Langvarigt højt stress niveau.
 • Søvnbesvær.
 • Lavt selvværd, der hæmmer personlig udfoldelse og fysisk funktionsevne.
 • Forstyrret kropsbillede efter hjerneskade.
 • Depression
 • Nedsat balance og faldtendens i alderdommen.
 • Social isolation
 • Angst
 • PTSD med flashback, søvnforstyrrelser og kronisk smerte.