Menneskesyn bag BBAT.

Tanken bag øvelserne i BBAT forholder sig til den måde, vi fungerer som mennesker. Mennesket eksisterer på 4 niveauer og kan illustreres som billedet af en ekvipage.

        1. Niveau illustreres ved vognen. Dette svarer til kroppe, uden liv. Alle dele eksisterer, men ikke mere. Knogler, muskler, led, hud, organer.

        2. Niveau illustreres ved hesten. Herfra kommer kraften og svarer til alle de fysiologiske processer der foregår i kroppen uden brug af bevidstheden. Vi trækker vejret, blodet pumper rundt, tarmene fordøjer, organerne renser og hormoner dannes. Der er dog ikke bevidste handlinger, men en grund eksistens.

        3. Niveau illustreres ved kusken. Han sætter hesten i gang, sørger for at den er fodret, vognen kan køre og tilbyder sin service. Bevidstheden der bestemmer hvad vi kan og ikke kan. Her har vi tanker og følelser med i spillet.

        4. Niveau illustreres ved passageren. Der bestemmer målet for rejsen. Vores eksistentielle jeg. Her fra koordineres alle de andre 3 niveauer. Her er vi i stand til at se os selv udefra, forudsige, lægge planer og mentalisere.

De 4 niveauer er ikke hierarkisk opdelt, men gensidige afhængige. Udviklingen er heller ikke nødvendigvis hierarkisk, men udviklingen sker ofte i etaper og påvirker hinanden.

I praksis fungerer det ved:

Hele ekvipagen sætter i gang mod et samlet mål i det øjeblik passageren sætter sig ind og siger: ”Til banegården”. Baggrunden for at gøre dette, er at han er i stand til at forestille sig eller forudsige, at han skal med toget, for at nå endnu et mål, der i sidste ende har en betydning for ham at opnå. Det er det der gør mennesket unikt. Vi kan sætte os udenfor os selv, lægge en plan, bestemme en retning, ud fra en viden vi lægger sammen. Han har også vurderet at ekvipagen er i stand til at løse opgaven. At kusken har givet en klar melding på at vogn og hest er klar til brug og spændt for. For er de ikke det, kan han ikke bare tage en anden drosche. Ligesom vi ikke bare kan bruge en anden krop, når den er slidt eller skadet, eller vælge et andet tankesæt eller følelsesliv, fordi tankerne kører i ring eller følelserne såret. Alle 4 eksistens niveauer skal fungere sammen. Hvis passageren ved, at hesten er træt, er han nød til at regne med ekstra køretid. Det betyder ikke nødvendigvis at han ikke kan komme afsted, men tempoet skal tilpasses og de stejleste bakker skal måske undgås. Det kan også være han skal pakke en lettere bagage. På den måde er det ikke hierarkiske niveauer, men noget der udvikles i en vekselvirkning. Som det ses på billedet er der også hele tiden kontakt mellem alle niveauerne. Kusken snakker til hesten med tøjler og ord, hesten giver signaler med sin kropssprog. Kusken mærker vognens bevægelser under sig og lytter til mislyde. Passageren påvirkes af det hele, sidder centralt og have overblik over om ekvipagen stadig stiler mod et hensigtsmæssigt mål og må justere løbende.