Øvelses sammensætning.

Alle øvelser i BBAT er rettet mod de 4 dimensioner.

Det handler om at mærke efter og mærke “hvor er min krop, hvordan er det lige i dag, lige nu.” Acceptere hvordan det er. Ligesom kusken der skal have styr på hvordan vognen fungerer i dag. Få etableret et nærvær, der gør det muligt at mærke efter. Allerede her kan det give muligheden for både at mærke de vanskeligheder man altid mærker, men måske er der også noget andet, nogen andre ressourcer, end det man plejer at mærke.

Der arbejdes videre med at finde ressourcerne i bevægelse. Kusken skal have opmærksomhed hvordan hesten bevæger sig. Øvelsen har til sigte at bevare nærværet i bevægelsen. Gøre bevægelserne så lette som muligt.

I selve bevægelsen arbejdes der også med de 4 dimensioner integreret. Det gøres ved at først at finde stedet for bevægelsen starter med nærvær. Det næste bliver at finde en lethed bevægelsen. Næste dimension bliver at forholde sig til intensitet og rytme i bevægelse og slutte af med retningsbestemmelse og intension i bevægelse.

Selv om dimensionerne er nummererede er det individuelt hvordan de bruges. Nogen har nemmest ved at finde nærvær ved at koncentrere sig om retning og intensitet. Andre har nemmest ved at etablere nærvær, hvor fokus på at mærke efter uden bevægelse.

Der arbejdes med liggende, siddende, stående og gående udgangsstillinger. Her er det også individuelt forskelligt fra person til person og fra dag til dag, hvor det er nemmest at etablere nærvær og kontakt til ressourcerne. Derfor bruges altid flere forskellige udgangsstillinger i holdtræningen.