Ressourceorienteret træning.

Jeg ser på ressourcerne og det der er sundt, fungerer. De fleste reaktionsmønstre er sunde reaktioner på uventede/ubehagelige situationer. Sundhedsbegrebet tager udgangspunkt i, at vi alle indeholder den sunde kerne vi alle er født med. Med alle de muligheder som vi fødes med. Den har vi altid. Gennem tiden støder forskellige ting til, som slører for udsigten til dette punkt, dette sted i os selv. Det sker for os alle. Det kan være et ikke mødt behov for kontakt, lejrer sig som en sandhed om ret til eller behov for opmærksomhed. Det kan være et fald, hvor du bliver bange eller oplever smerte. Nogen af disse sløringer ligger i vores bevidste opmærksomhed. Dem kan vi så styre udenom. Men rigtig mange lander i det ubevidste, hvor vi ikke hvad der hæmmer eller slører os. Men kroppen husker. I et stort ubevidst felt lejrer der sig forskellige sandheder om hvem vi er, hvad vi kan. Ind imellem sker det at de små knuder livet giver, ligefrem bliver til en falsk kerne, vores nærvær og opmærksomhed retter sig mod.

Med den ressourceorienteret tilgang arbejdes der på at finde frem til en kontakt med den oprindelige sunde kerne. Den enkelte diagnose eller det enkelte symptom er mindre i fokus. Det er heller ikke i fokus at blive helbredt eller symptomfri. Men at have mest mulig kontakt til egne ressourcer til at kunne realisere egne tanker og ønsker, med de fysiske, psykiske og sociale udfordringer der ligger i vores verden.

ressourceorienteret, kerne

Jeg tror ikke der findes nogen, der hele tiden er i kontakt med den sin oprindelige kerne. Men lykkes det at etablere en kontakt til en oplevelse af ”jeg kan” en gang imellem, om det i starten kun er glimtvis, er det erfaringen, at det kan brede sig og blive en mere og mere sikker forbindelse. De gamle sløringer i det ubevidste eksisterer jo altid, vi kan ikke slette vores oplevelser. Men ved at mærke at der stadig er mange andre ressourcer, bliver sløringerne mindre og mindre uigennemsigtige og lyset fra din oprindelige kerne kan skinne mere eller mindre igennem.